In Touch
In Touch newsletters

National News Archive Stories
September 2017
Openreach yn cynnwys Caerdydd yn y rhaglen band eang tra-chyflym
Miloedd yn byw a gweithio yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd, ymhlith y cyntaf yn y wlad i elwa
Read Story

September 2017
Cwmni denim Aberteifi yn ffynnu gyda band eang uwchgyflym
Cwmni cynhyrchu jîns gyda chwsmeriaid ar draws y Deyrnas Unedig a thu hwnt yn elwa o fand eang uwchgyflym, diolch i Cyflymu Cymru
Read Story

September 2017
Datblygiad tai Caerdydd i gael band eang tra-chyflym
Openreach i ddarparu band eang tra-chyflym mewn 800 cartref newydd yn y Felin, Treganna fel rhan o un o'r cynlluniau mwyaf o'i fath yng Nghymru
Read Story

September 2017
EE yn cyflwyno'r sinema awyr agored 4x4G cyntaf yn y gogledd
Trigolion Henllan yn sir Ddinbych yn profi sinema wahanol!
Read Story

September 2017
EE yn cynnig gwasanaeth cwsmeriaid Cymraeg a hwb 4G i Gaerdydd
EE yw rhwydwaith symudol cyntaf y Deyrnas Unedig i gynnig gwasanaeth cwsmeriaid Cymraeg ac mae newydd agor y safle symudol mwyaf pwerus yn y wlad yng Nghaerdydd
Read Story

September 2017
Band eang ffeibr tra-chyflym i ffermwyr ifanc y Sioe Frenhinol
Ffermwyr ifanc yn y Sioe Amaethyddol yn cadw mewn cysylltiad gyda chymorth rhwydwaith uwchgyflym diolch i Cyflymu Cymru
Read Story

September 2017
BT y cyflogwr mawr cyntaf i arwyddo ar gyfer Cymraeg gwaith
BT Cymru yw'r corff sector preifat cyntaf yng Nghymru i arwyddo ar gyfer cynllun 'Cymraeg Gwaith'
Read Story

September 2017
Wifi tra-chyflym Eisteddfod Llangollen
Ymwelwyr ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen eleni wedi gallu anfon negeseuon ar draws y byd ar gyflymderau tra-chyflym
Read Story

Regional Stories